Befrielse

mor og datter
i ei huske
i et tre

risling i bjørka