Bestemt ikke

jernbaneskinne
gir en

jernbanespor
gir to

jernbanesville
gir tre

skinnespikre
gir fire

jernbanearbeider
gir fem

formann
gir seks

avdelingsleder
gir sju

direktør
gir åtte

oppdragsgiver
gir ni

har jeg glemt
passasjeren