Brødet

brødet
kjeder seg

det mugner

det klager nok
til Kristus
over at det ikke
får brukt seg