De to

synet
serverer nybakt
og ber
smaken
sanksjonere

hørselen
bare smiler

og lukten
bare ler

men de to
veksler blikk