Faktisk

faktisk er det
slik

at om det blir
natt
og Jon Blund
hviler
så må han

vekkes