Forventning

barn
vil du ikke være
om du
artsbestemmer det

bli
som barn igjen