Hva som er godt

hva som er godt
er
ingen kontrast

hva som er godt
er
ingen ting