Journal og meg

behandlingen av meg
viser
at alt
som står i journalen min
er usant