Korreksjon

hva er
brille

uten
styrke

hva er
dikt

uten
dømme