Lov

den som er ond
kan ikke gjøre godt

bak lås og slå
gjør vedkommende
seg godt

det er hva
vedkommende ønsker

å bli passet på