Makt og myndighet

om førstepiloten
mister styringen
når andrepiloten
overtar
er flyet
ikke trygt