Meget og Bra

meget og bra
var som
kjerre og hjul

så kom de til
ei lita tue

og tua
intervenerte

da ble bra
redd

og meget
fly forbannet