Rasjonelt

han sluttet
å røyke

og gikk over
til et annet merke
for at naboene
ikke skulle
se det

aldri feil