Ryddig

jeg er
i overkant ryddig

jeg har permer
med maskinskrevne innholdsfortegnelser
og maskinskrevne rygger
med symboler på

er det ubevisst

er det snilt

ikke sant