Erklæring

jeg vil være som
blåbærlyng da blåbærlyng
er en herlig gjeng