Skredet

det spørs om ikke
skredet synes det er best
å være utløst