Huggormen synes

huggormen synes
ikke noe videre
om en utstrakt hånd