Translate

Et øyeblikk

sjø og land

strand

enten - eller

en liten pike
med bøtte og spade